ქუქის გამოყენება

GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის საფუძველზე, ჩვენ ვიყენებთ „ქუქის“ ჩვენს ვებ-გვერდზე ვებგვერდის ოპტიმიზაციისათვის. ქუქი არის პატარა ტექსტური ფაილები, რომლებიც ავტომატურად იქმნება ბრაუზერის მიერ და ინახება თქვენს მოწყობილობაში (მაგ. ლეპტოპი, ტაბლეტი, სმარტფონი), როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებ-გვერდს. კონკრეტულად გამოყენებულ მოწყობილობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ინახება ქუქი ფაილებში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პირდაპირ იდენტიფიცირება. ქუქის გამოყენების მიზანია ჩვენი მომსახურების სარგებლობით კომფორტის გაზრდა თქვენთვის. ჩვენ ვიყენებთ სესიის ქუქი ფაილებს, რათა დავადგინოთ, რომ თქვენ უკვე ეწვიეთ ჩვენი ვებ-გვერდის ცალკეულ გვერდებს. ამგვარი ქუქი ფაილები ავტომატურად იშლება მას შემდეგ, რაც გახვალთ ვებ-გვერდიდან.

მომხმარებლის კომფორტის მიზნით, ჩვენ ასევე ვიყენებთ დროებით ქუქი ფაილებს, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თუ თქვენ ხელახლა ეწვევით ჩვენს ვებ-გვერდს, ის დაუყოვნებლივ აღიქვამს, რომ თქვენ უკვე ნამყოფი ხართ ჩვენს ვებ-გვერდზე და განახორციელეთ გარკვეული ქმედებები და აირჩიეთ პარამეტრები, ასე რომ აღარ დაგჭირდებათ იგივე მონაცემების შეყვანა თავიდან.

გარდა ამისა, ჩვენ ქუქი ფაილებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ სტატისტიკურად აღვრიცხოთ და

გავაანალიზოთ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებას თქვენთვის ჩვენი მომსახურების ოპტიმიზაციის მიზნით და კონკრეტულად თქვენთვის განკუთვნილი ინფორმაციის წარმოსადგენად. აღნიშნული ქუქი ფაილები საშუალებას გვაძლევს, ვიცნოთ ხელახლა შემოსული ვიზიტორები მას შემდეგ, რაც ისინი განმეორებით ეწვევიან ჩვენს ვებ-გვერდს. ეს ქუქი ფაილები ავტომატურად წაიშლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ.

ბრაუზერების უმრავლესობა ავტომატურად იღებს ქუქი ფაილებს. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები ისე, რომ ქუქი ფაილები აღარ შეინახოს თქვენს მოწყობილობაზე, ან გამოჩნდეს შეტყობინება ყოველ ჯერზე, სანამ ახალი ქუქი დაყენდება. ქუქი ფაილების სრულმა დეაქტივაციამ შეიძლება შექმნას ისეთი სიტუაცია, როდესაც თქვენ ვერ შეძლებთ ჩვენი ვებ-გვერდის ყველა ფუნქციით სარგებლობას.

 

მონაცემთა დამუშავება კონტაქტის დროს

თქვენ შეგიძლიათ დასვათ კითხვები ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ჩვენი კონტაქტის ფორმის გამოყენებით, შემდეგი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ: თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი. კონტაქტის ფორმის გამოყენება ნებაყოფლობითია.

ელ-ფოსტით (georgia@berlin-chemie.com) დაკავშირების შემთხვევაში, ჩვენ ვინახავთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას (მაგ. თქვენი ელფოსტის მისამართი, შესაძლოა თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი) ისე, რომ ჩვენ შევძლოთ თქვენს კითხვებზე პასუხის გაცემა.

ჩვენ ვინახავთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით თქვენთან დაკავშირების საჭიროების შემთხვევაში, თქვენთან დაკავშირების მიზნით (იურიდიული საფუძველი: მუხლი 6 (1) (f) GDPR).

თუ თქვენ მოგვაწვდით ინფორმაციას ჩვენი სამედიცინო პროდუქტების შესაძლო გვერდითი მოვლენების შესახებ, კანონის თანახმად, ჩვენ უნდა დავამუშაოთ და შევინახოთ ეს ინფორმაცია (იურიდიული საფუძველი: მუხლი 9 (2) (i) GDPR).

ჩვენ ვშლით, ამ კონტექსტში მიღებულ ინფორმაციას, როდესაც მონაცემების შენახვა საჭირო აღარ არის, ან ჩვენ ვზღუდავთ დამუშავებას კანონით დადგენილი შეჩერების ვალდებულებების შესაბამისად.

 

Google (Universal) Analytics

ეს ვებ-გვერდი იყენებს Google (Universal) Analytics-ს, ვებ-ანალიზის სერვისს, რომელსაც გვთავაზობს Google Inc.-ი, რომლის რეგისტრირებული მისამართია: 1600 ამფითეათრ ფარქვეი, მაუნთინ ვიუ, CA 94043, აშშ. ჩვენ ვიყენებთ Google (Universal) Analytics-ს, რათა გავაანალიზოთ და რეგულარულად გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენება. სტატისტიკის მოპოვება საშუალებას გვაძლევს, გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები და უფრო საინტერესო გავხადოთ ისინი თქვენთვის, როგორც მომხმარებლისთვის. გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც პერსონალური მონაცემები იგზავნება აშშ-ში, Google წარუდგენს მათ EU-US კონფიდენციალობის პროგრამას, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework-ს. Google (Universal) Analytics-ის გამოყენების იურიდიული საფუძველია მუხლი 6 (1) (f) GDPR.

Google (Universal) Analytics-ი იყენებს ტექნოლოგიას, როგორიცაა ქუქის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტეში, რაც საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ თქვენს მიერ ვებ-გვერდის მოხმარება. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებული ეს ინფორმაცია ჩვეულებრივ გადაიგზავნება Google-ის სერვერზე აშშ-ში და ინახება იქ. თუმცა, როდესაც IP მისამართი ანონიმურია ამ ვებ-გვერდზე, IP მისამართი მოკლდება, სანამ გაიგზავნება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ან ევროპის ეკონომიკური ზონაში მოქმედი კონვენციის სხვა ხელმომწერ სახელმწიფოში. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ხდება სრული IP მისამართის გადაცემა Google-ის სერვერზე აშშ-ში და იქ შენახვა. თქვენი ბრაუზერის მიერ Google Analytics-ის ფარგლებში გადაცემული ანონიმური IP მისამართი აღარ გაერთიანდება Google-ის სხვა მონაცემებთან.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ხელი შეუშალოთ ქუქის მიერ თქვენ მიერ ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი მონაცემების (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) შეგროვება და Googleთვის გაგაზავნა და Google-ის მიერ მონაცემების დამუშავება ბრაუზერის დამატებითი მოდულების ჩამოტვირთვით და დაინსტალირებით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ბრაუზერის დამატებითი მოდულის ალტერნატივის სახით, შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ამ ბმულზე [PLEASE INSERT A LINK: <a href=”javascript:gaOptout()”>diesen Link</a>] იმისათვის, რომ შეაჩეროთ Google Analytics-ის მიერ მომავალში ამ ვებ-გვერდზე მონაცემების შეგროვება. არჩეული ქუქი შეინახება თქვენს საბოლოო მოწყობილობაზე. თუ წაშლით თქვენს ქუქი ფაილებს, უნდა დააწკაპუნოთ ბმულზე [PLEASE INSERT A LINK: <a href=”javascript:gaOptout()”>diesen Link</a>] კვლავ.

 

Google Tag მენეჯერი

ამ ვებ-გვერდზე გამოიყენება Google Tag მენეჯერი. Google Tag მენეჯერი არის Google Inc.-ის მიერ მიცემული საშუალება კომპანიებისთვის, თავიანთი ვებ-გვერდების tag-ების ინტერფეისით მართვისთვის. The Google Tag მენეჯერის ინსტრუმენტი არ იყენებს cookies და არ აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს. ინსტრუმენტი ითვალისწინებს სხვა tag-ების წამოწყებას, რომლებმაც, თავის მხრივ, შეიძლება შეაგროვონ მონაცემები. Google Tag მენეჯერს არ გააჩნია წვდომა ამ მონაცემებზე. თუ დეაქტივაცია განხორციელდა დომენის ან cookies დონეზე, ეს რჩება Google Tag მენეჯერის მიერ განხორციელებული ყველა tag-ების მონიტორინგისთვის.

 

Google AdWords-ი

Google AdWords-სა და კონვერსიის მონიტორინგს ჩვენ ვიყენებთ ინდივიდუალური რეკლამების, შემოთავაზებებისა და ფუნქციების ეფექტურობის შესაფასებლად. ეს ქუქი გამოჩნდება მაშინვე, როგორც კი დააწკაპუნებთ Google რეკლამაზე. ეს ქუქი არ არის განკუთვნილი პერსონალურ იდენტიფიცირების მიზნით, მაგრამ მისი საშუალებით ჩვენ უნდა დავადგინოთ, ხომ არ დაბრუნდით ვებ-გვერდზე კონკრეტული შემოთავაზებით ქუქის მოქმედებიდან 30 დღის ვადაში.

AdWords-ის ყოველ მომხმარებელს ეძლევა განსხვავებული ქუქი. შესაბამისად, შეუძლებელია AdWords-ის მომხმარებლებისთვის ქუქის მონიტორინგი ვებ-გვერდის მეშვეობით. კონვერსიული ქუქი ფაილით მოპოვებული ინფორმაცია განკუთვნილია კონვერსიის სტატისტიკისთვის AdWords-ის მომხმარებლებისთვის, რომლებიც შერჩეული არიან კონვერსიის მონიტორინგისთვის. ჩვენ ვადგენთ მომხმარებლების საერთო რაოდენობას, რომლებმაც დააწკაპუნეს რეკლამაზე და გადავიდნენ ვებ-გვერდზე კონვერსიის მონიტორინგის ტეგით.

თქვენ შეგიძლიათ პერმანენტულად გააუქმოთ Google-ის კონვერსიული ქუქის შენახვა თქვენი

ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით.

თქვენი მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველია მუხლი 6 (1) (f) GDPR.

Google-ზე მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის, დააწკაპუნეთ აქ: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy და https://services.google.com/sitestats/en.html. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ Network Advertising Initiative (NAI)-ის ვებ-გვერდს: http://www.networkadvertising.org. Google-მა წარუდგინა EU-US კონფიდენციალობის პროგრამას, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Google Maps – ი

ამ ვებ-გვერდზე ჩვენ ვიყენებთ Google Maps-ის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებს. ეს საშუალებას გვაძლევს გაჩვენოთ უშუალოდ ვებ-გვერდზე თქვენთვის საინტერესო ინტერაქტიული რუკები და კომფორტულს ხდის რუკის ფუნქციაზე წვდომას. ეს ხორციელდება GDPR-ის მე-6 მუხლის 1-ელი პუნქტის (ვ) პუნქტის იურიდიულ საფუძველზე.

Google Maps-ის ფუნქციების გამოყენებისთვის აუცილებელია თქვენი IP მისამართის შენახვა. როდესაც ვებ-გვერდზე შედიხართ, Google იღებს ინფორმაციას, რომ თქვენ გამოიძახეთ ჩვენი ვებ-გვერდის სათანადო ქვე-გვერდი. ეს ხდება, მიუხედავათ იმისა, უზრუნველყოფს თუ არა Google მომხმარებლის ანგარიშს, რომლითაც თქვენ შესული ხართ, ან არსებობს თუ არა მომხმარებლის ანგარიში. თუ თქვენ შესული ხართ Google-ის მეშვეობით, მონაცემები პირდაპირ თქვენანგარიშთან იქნება დაკავშირებული. თუ არ გსურთ მონაცემების დაკავშირება თქვენი Google-ის პროფილთან, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ სანამ ღილაკს გააქტიურებთ. Google ინახავს თქვენ მონაცემებს, როგორც მომხმარებლის პროფილს და იყენებს მათ სარეკლამო მიზნებისთვის, ბაზრის კვლევისთვის და/ან მისი ვებ-გვერდის მოთხოვნაზე დაფუძნებული დიზაინისთვის. თქვენ გაქვთ უფლება უარი განაცხადოთ მომხმარებლის ასეთი პროფილის შექმნაზე; ამ უფლების განხორციელებისთვის, თქვენ პირდაპირ უნდა მიმართოთ Google-ს.

Google-ის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემების მიზნისა და მასშტაბის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ პროვაიდერის მონაცემების კონფიდენციალურობის შეტყობინებებში. ამ შეტყობინებებში, თქვენ ასევე ნახავთ დამატებით ინფორმაციას თქვენი უფლებების შესახებ ამ თვალსაზრისით და აგრეთვე თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვის პარამეტრების ვარიანტებს: http://www.google.de/intl&de/polies.privacy. Google ამუშავებს თქვენ პირად მონაცემებს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ემორჩილება ევროკავშირის და შეერთებული შტატების კონფიდენციალურობის ფარს [EU-US Privacy Shield], https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

პერსონალური მონაცემების მიმღებები; მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებისთვის

გვერდითი მოვლენები

თუ შეიტყობთ ჩვენი რომელიმე პროდუქტის გვერდითი მოვლენების პოტენციური შემთხვევების შესახებ, ჩვენ კანონით მოგვეთხოვება, დოკუმენტურად დავადასტუროთ და გავუზიაროთ შესაბამისი ინფორმაცია, პერსონალური ინფორმაციის ჩათვლით, კომპეტენტურ ორგანოებს მსოფლიოს მასშტაბით და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი შეფასებისთვის, დავუკავშირდეთ დაზარალებულ მხარეებს.

 

უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა

ჩვენი უფლებების, ან მესამე მხარეების უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად ან დასაცავად, ამგვარი უფლებების მფლობელებთან, კონსულტანტებთან ან ორგანოებთან.

 

გარე სერვის პროვაიდერები მონაცემთა დამუშავებისთვის:

ჩვენ ვიყენებთ სერვის პროვაიდერებს, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი სერვისების განხორციელებაში. ეს სერვის პროვაიდერები ამუშავებენ თქვენს მონაცემებს ჩვენი სახელით, ჩვენი მითითებების შესაბამისად და ჩვენი მეთვალყურეობით მხოლოდ წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკაში აღწერილი მიზნებისთვის. აღნიშნული სერვის პროვაიდერები ასევე შეიძლება იყვნენ ევროკავშირის ტერიტორიის მიღმა არსებული ქვეყნებიდან (მაგ.Google ირლანდიის “G Suite”-ის სერვისი). ჩვენ მივიღებთ ყველა ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები ადექვატურად იყოს დაცული ევროკავშირის მონაცემტა დაცვის რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად. თუ თქვენი მონაცემების გადაცემა მოხდება EEA რეგიონის მიღმა არსებულ ქვეყანაში, ჩვენ უზრუნველვყოფთ მონაცემების ჯეროვან დაცვას შესაბამისი გარანტიებით, როგორიცაა ე.წ. ევრო კომისიის მიერ წარმოდგენილი მონაცემთა დაცვის სტანდარტული პირობები, ევროკავშირის შესაბამისობის შესახებ გადაწყვეტილება და ე.წ. EU-US კონფიდენციალობის პროგრამა.

 

მონაცემების უსაფრთხოება

ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკური და საორგანიზაციო უსაფრთხოების ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად ბოროტად გამოყენების, დაკარგვის, განადგურების ან არასანქცირებული პირების მიერ წვდოისაგან. ჩვენი უსაფრთხოების ზომები შეესაბამება დაცვის თანამედროვე ზომებს.

 

თქვენი უფლებები და საკონტაქტო ინფორმაცია ზოგადი უფლებები

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ შენახულ მონაცემებზე და უფლება გაქვთ, მიიღოთ თქვენ მიერ მიწოდებული მონაცემები ჩვეულებრივი ან მანქანით წაკითხვად ფორმატში. გარდა ამისა, გარკვეულ შემთხვევებში, თქვენ შეგიძლიათ ასევე მოითხოვოთ თქვენი მონაცემების წაშლა, შესწორება ან დამუშავების შეზღუდვა. თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები გადაცემულია ევროკავშირის ტერიტორიის გარეთ არსებულ ქვეყანაზე, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს შესაბამის დაცვას, შეგიძლიათ მოითხოვოთ ხელშეკრულების ასლი ან სხვა სახის გარანტია, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების შესაბამის დაცვას.

 

პროტესტის უფლება

გარდა ამისა, გამართლებულ შემთხვევებში, თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავება, როდესაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვეს პერსონალურ მონაცემებს ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის (ეს ის შემთხვევაა, თუ იურიდიული საფუძველი არის მუხლი 6 f) GDPR , რომელიც დასახელებულია, როგორც იურიდიული საფუძველი).

ეს განსაკუთრებით ეხება თქვენი მონაცემების დამუშავებას ანალიზისთვის და მარკეტინგული მიზნებისთვის Google AdWords, Google DoubleClick და Google (Universal) Analytics-ის მიერ, ასევე ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის მიღების მიზნით ჩვენი ინტერესების შესაბამისად.

 

თქვენი თანხმობის გაუქმება

თუ თქვენ მიეცით თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ჩვენს ვებ-გვერდზე და შესაბამის სერვისებთან დაკავშირებით გამოყენების კონტექსტში, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს თანხმობა, რომელიც მომავალში ამოქმედდება.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ამ უფლებების გამოსაყენებლად, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს მონაცემთა დაცვის მოხელეს ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

გარდა ამისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მონაცემთა დაცვის ორგანოს, დამატებითი კითხვების შემთხვევაში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი.